Contactgegevens

Nobel Group Srl Chaussee De Nivelles 167 7181 Seneffe Tel. +32 2 7213525 GSM +32 475 752512 Contact

Onderhoudsformules

Openluchtzwembaden

CONTRACT A: 2 bezoeken per jaar

OPENING

 • Wegnemen, reinigen en stockeren van het winterzeil, of reinigen van het rolluik.
 • Monteren en plaatsen van bijvoorbeeld een springplank, ladder, enz…
 • Nazicht, onderhoud en in werking stellen van de installatie t.t.z. de pomp, filter, verwarming, verlichting.
 • Invetten van de dichtingen back wash en voorfilter.
 • Reinigen van de voorfilters en filters.
 • Stofzuigen van het zwembad.
 • Reinigen van de zwembad-boord over een breedte van 1 meter.
 • Aanvullen van zwembadwater tot het juiste niveau.
 • Analyse van het water en toevoegen van producten.

Nota : voor de eventuele reiniging van het rolluikcompartiment wordt een aparte prijs gemaakt.

SLUITING

 • Demonteren en stockeren van springplank, ladder, enz…
 • Plaatsing van de winterafdekking.
 • Reinigen van voorfilters en filters.
 • Invetten van de dichtingen back wash en voorfilters.
 • Grondig nazicht van de installatie t.t.z. de pomp, filter, verwarming.
 • Leidingen van vorstonderhevig materiaal.
 • Analyse van het water en toevoegen van producten.

Nota: De plaatsing van het winternet kan maar alleen op een gereinigd zwembad. In geval van het reinigen door ons personeel zal er een bijkomende faktuur opgesteld worden.

Contacteer ons voor verdere inlichtingen

CONTRACT B: 8 bezoeken per jaar

OPENING / SLUITING

 • idem contract A

MAANDELIJKSE BEZOEKEN (6)

 • Nazicht van de algemene toestand van de installatie t.t.z. de pomp, filter, verwarming, verlichting en automatische installatie.
 • Analyse van het water en toevoegen van producten.

Contacteer ons voor verdere inlichtingen

CONTRACT C: 26 bezoeken per jaar

OPENING / SLUITING

 • idem contract A

WINTER BEZOEKEN (2)

 • Wegpompen van het water op het zeil.
 • Schoonmaken van het zeil.
 • Analyse van het water en toevoegen van producten.

Nota: in dit type contract zijn defecten aan pomp en filter inbegrepen (zonder wisselstukken).

WEKELIJKS ONDERHOUD (22)

 • Nazicht van de algemene toestand van de installatie t.t.z. de pomp, filter, verwarming, verlichting en automatische installatie.
 • Reinigen van het zwembad.
 • Reinigen van de voorfilters en filter.
 • Reinigen van de zwembadboord over een breedte van één meter.
 • Analyse van het water en toevoegen van producten.

Contacteer ons voor verdere inlichtingen

TOTAALCONTRACT

Het is mogelijk een contract C met een Totaalcontract af te sluiten, d.w.z. met inbegrip van de onderhoudsproducten over het ganse seizoen, onder andere chloortabletten, de PH+, de PH-, enz…

Dit type contract geeft u ondermeer het voordeel te kunnen genie-ten van de NOBEL POOL exclusiviteit: “de totale waarborg”.

Uit wat bestaat deze “totale waarborg”:
NOBEL POOL verbindt er zich toe om gedurende de looptijd van het Totaalcontract GRATIS herstellingswerken (wisselstukken en arbeidstijd) aan filterinstallaties uit te voeren, wanneer aan volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Het zwembadonderhoud moet zonder onderbreking worden toevertrouwd aan NOBEL POOL in het kader van een contract C.
 2. De filterinstallatie dient geleverd en gemonteerd te worden door NOBEL POOL. Na voorafgaandelijk onderzoek kan een installatie geleverd door een andere firma eventueel genieten van onze “totale waarborg”.

Contacteer ons voor verdere inlichtingen

Overdekte zwembaden

CONTRACT D: 2 bezoeken per jaar

 • Nazicht en onderhoud  van de installatie t.t.z. de pomp, filter, verwarming, verlichting en automatische installatie.
 • Invetten van de dichtingen back wash en voorfilter.
 • Reinigen van de voorfilters en filters.
 • Analyse van het water en toevoegen van producten.

Contacteer ons voor verdere inlichtingen

CONTRACT E: 12 bezoeken per jaar

 • Idem contract D, maandelijks.

Contacteer ons voor verdere inlichtingen

CONTRACT F: 26 bezoeken per jaar

 • Idem contract D, tweewekelijks, evenals het stofzuigen van het zwembad.

Nota: in dit type contract zijn defecten aan pomp en filter inbegrepen (zonder wisselstukken).

Contacteer ons voor verdere inlichtingen